Referate » Istorie
Revolutia Franceza

Revoluţia Franceză este revoluţia desfăşurată între 1789 şi 1799, care a lichidat orânduirea feudal-absolutistă în Franţa. A izbugnit în condiţiile agravării situaţiei economice a maselor, ale progresului ideii de naţiune, ale necesităţii acute de creare a unei pieţe naţionale.
Până la Revoluţia Franceză, Europa era dominată de monarhii absolutiste, adică de regimuri în care întreaga putere politică era deţinută de rege. Era o societate bazată pe privilegiul nobilar al naşterii. Numai nobilii aveau acces la funcţiile înalte din administraţie şi armată şi erau scutiţi de plata impozitelor.
Forţa conducătoare în revoluţie, la care a participat întreaga stare a treia (burghezia, masele populare orăşeneşti şi ţărănimea), a fost burghezia, iar forţa socială principală a constituit-o larga mişcare populară. Preludiul revoluţiei l-a constituit convocarea Statelor Generale (5 mai 1789). Deputaţii stării a treia din Adunarea Statelor Generale s-au declarat constituiţi în Adunarea Naţională, apoi în vederea elaborării unei constituţii, în Adunarea Naţională Constituantă (9 iulie 1789- 30 sep.1791). Adunarea Constituantă a votat desfiinţarea privilegiilor feudale (4 aug. 1789), a adoptat ”Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului” (26 aug.1789) şi prima Constituţie burgheză a Franţei (3 sept. 1791).
Aceste realizări, împreună cu reformele administrative, judecătoreşti, fiscale şi bisericeşti, au favorizat dezvoltarea relaţiilor de producţie capitaliste. Sub presiunea insurecţiei naţionale de la 10 aug.1792, Adunarea Legislativă (1 oct.1791 – 20 sept. 1792) a suspendat monarhia şi a aprobat instituirea Comunei insurecţionale(Comuna din Paris), o adevărată putere de stat populară. În perioada aug. - sept. 1792 masele, sub conducerea Comunei insurecţionale, au impus instaurarea democraţiei politice. În faţa primejdiei provocate de invadarea Franţei de către armatele austro-prusiene, precum şi de trădarea generalilor monarhişti, Comuna insurecţională a declarat ”patria în primejdie”. Armatele franceze au înfrânt la Valmy (20 sept. 1792) armatele invadatoare. La 21 sept. 1792 Convenţia Naţională, care luase locul Adunării Legislative, a proclamat REPUBLICA. În cadrul Convenţiei s-au reliefat două tendinţe principale:


Materie: Istorie - Invatamant: LiceuTextul de mai sus este doar un preview al referatului, poate sa contina imagini sau tabele, pentru a vedea daca continutul acestui referat te poate ajuta apasa butonul de "download" !!